#208444
morsdreng

Der er vise ting der ikke helt passer. Er der tale om et pantebrev og er dette indfriet iflg. sin ordlyd, eksisterer det formelt ikke længere, og der er derfor ikke noget du kan købe. I øvrigt hvorfor skulle du købe et pantebrev som er indfriet?

Er der tale om et ejerpantebrev ligger dette til sikkerhed for hendes gæld, som nu er indfriet, hvorfor Sparekassen er forpligtet til at udlevere ejerpantebrevet. Men igen, er der ikke noget som du kan købe.

I øvrigt tyder dine oplysninger på, at det er tale om et ejerpantebrev og ikke et pantebrev, som er udstedt direkte til kreditor, hvorfor der ikke er nogen grund til at få tinglyst underpant.

Som du må nok hellere fortælle mere nøjagtigt hvad det er sagen drejer sig om.