#208398
Joos

modregning i efterløn og folkepension skal du spørge henholdsvis a-kassen & kommunen om.

Alderspension i PFA: Du har mulighed for at omlægge din kapitalpension til en alderspension via selvbetjening på http://www.mitpfa.dk i perioden 1. til 20. oktober 2014. I samme periode vil der ligge en anbefaling klar til dig, som vil indikere om det økonomisk vil være en fordel for dig at omlægge.

Ønsker du at lave delvise udbetalinger, mener jeg at det er minimum 100.000 kr. pr gang, og at der skal stå minimum 100.000 kr. tilbage på pensionen. Det er gratis at få pensionen udbetalt på en gang, men der vil være gebyr på 1.400 kr. pr. devil udbetaling.