#208328
thsv

LOL Hammeren!
Åbenlyst at du ikke har renteudgifter og ikke forstår værdien af rentefradraget!!!
Rentefrradaget sænkes ganske rigtigt fra 33 til 25% frem mod 2019, men de første 50.000 kr pr. person i negativ kapitalindkomst bevarer altså fuldt fradrag ved at der gives ekstra fradrag på selvangivelsen. Sæt dig dog ind i reglerne, før du kommenterer på noget som er et faktum.
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/
“Skatteværdien sænkes gradvist med 1 pct.point årligt frem til 2019, hvorefter satsen bliver 25,6 pct. (gennemsnit). For negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtepar bevares skatteværdien på ca. 33,6 pct., svarende til niveauet i 2011.”
Men Hammeren er åbenlyst klogere end skatteministeriet!!!

Ligeledes med F3-lånet til 0,5% i rente, det koster altså ikke det store at indløse dette før tid.

Men Hammeren vil jo hellere betale tillægget på 0,3252% for afdragsfrihed på hele gælden end at vejlede ordentligt om en mulig omlægning til et institut der er billigere.

Men hvis MolanJ kunne oplyse om sin gælds kontantværdi og obl.hovedstol, så kan vi jo regne efter hvad en førtidig indfrielse koster. Ca. 0,4% af den kontante restgæld er mit bud, hvis vi taler om refinansiering i apr. 2016, da den eff. rente for den løbetid pt. er 0,25%.