#208218
morsdreng

Hvis man er samboende vil banken og kreditforeningen normalt kræve, at begge parter hæfter for gælden, da begges indkomster er nødvendige for at kunne betale udgifterne vedrørende huset. Den logiske følge heraf bliver, at begge parter også bør stå på skødet, da der ikke er meget sjov ved at hæfte for gælden på et hus som man ikke er medejer af.

Dit spørgsmål vedrører den modsatte situation. Selv om du er samboende med dine børns far, vil du købe et hus baseret alene på din indkomst hvilket lægger op til, at jeres samliv enten skal anses som værende ikke eksisterende eller som ren proforma.

Du forsøger at sætte dig “midt mellem to stole” og det slipper man som bekendt sjældent godt fra.

Enten er du enlig, og i så fald kan børnebidrag fra faderen, børnetilskud til enlige og forhøjet beskæftigelsesbidrag medtages i dit budget, mens din tidligere og nu fraflyttede samlever og hans indkomst er sagen uvedkommende. Kravet til rådighedsbeløbets størrelse vil være inkl. børnene, medmindre de har bopæl hos faderen.

Eller også bor I sammen, og så er du ikke enlig og er hverken berettiget til børnebidrag, børne tilskud eller forhøjet beskæftigelsesbidrag. Når I reelt er samboende bør din samlever også deltage i betaling af huslejen og udgifterne til den daglige husholdning, eller skal hans indkomst alene gå til hans lommepenge? Også her vil kravet til rådighedsbeløbet være inkl. børnene.

Så det du beder om er, at dit huskøb skal baseres på en helt anden situation end den faktiske. Hvilket budget havde du regnet med skal lægges til grund for bankens eller kreditforeningens lån til dig? Ingen af de ovennævnte situationer vil være den rigtige, når i reelt er samboende, mens huskøbet efter dit ønske skal baseres på at du er enlig.

Hvis et pengeinstitut i det hele taget vil medvirke til dit huskøb på ovennævnte præmisser, bør dette, selv om I er samboende, kun ske på baggrund af dit budget UDEN nogen af de ydelser som du er berettiget til som enlig og UDEN at din samlevers indkomst medregnes. Og netop derfor “sætter du dig mellem to stole”.

Men jeg betvivler, at et fornuftigt pengeinstitut vil medvirke til finansieringen af et huskøb der er baseret på helt anden situation end den faktiske, men det udelukker naturligvis ikke, at du kan købe et hus alene i dit navn, men det skal blot baseres på at I er samboende.