#208188
morsdreng

Kære AlphaMale det har du allerede fået svar på.

Der er alt for meget “goddag mand økseskaft” i din forståelse af sagens facts til at jeg kan eller vil informere dig yderligere. Gå til advokaten eller en anden rådgiver, som på et møde muligvis kan forklare dig hvad sagen drejer sig om på en måde, så du kan forstå det.

Test – læs mit indlæg af tidligere i dag.

Om en sikkerhed er beskyttet mod pantsætterens aftaleerhververe og kreditorer afhænger af, om de aktuelle sikringsakter er opfyldt. Om en sikkerhed har nogen reel sikkerhedsværdi er noget helt andet. Det der forhindrer modtagelsen af kontanthjælp er aktivet i form af udlånet til forældrene og her hjælper et salg af et ikke eksisterende pantebrev ikke.

Man kan IKKE tvinges til at sælge et ikke eksisterende pantebrev eller forbruge af sin formue før man kan få kontanthjælp. Men så lang tid man som enlig har en formue på over 10 tkr. kan man simpelthen ikke få kontanthjælp, før end formuen er forbrugt eller nedbragt til under 10 tkr.