#208134
morsdreng

Du overser hvis, at kreditforeningerne maksimalt belåner op til 80% af ejendommens værdi, “som ikke må overstige ejendommens “rimelige kontante handelsværdi”, der er opnåelig inden for en periode på 6 måneder – uanset om ejendommen netop er handlet til et højere beløb.”

Du vil sandsynligvis få svært ved at overbevise kreditforeningen om, at en ejendom som du netop har ladet bygge, er mere værd end opførelsesprisen og at en køber vil betale mere end 13.000 kr. pr. m2, når det kun har kostet 11.500 kr. pr. m2 at opføre. Så regn med, at du kan låne 80% eller 1,6 million hvis opførelsesprisen huset er 2 millioner. For du har intet oplyst om eventuel med- eller selvbyg, som vil kunne forklare at handelsværdien er højere end opførelsesprisen.

Men da du allerede har indhentet priserne for huset er det næste du bør gøre, at fremlægge tegninger, opførelsespris m.m. for kreditforeningen/kreditforeningerne for at få konstateret hvilke lån man vil give i ejendommen og dermed finansieringen af huset.