#208132
morsdreng

AlphaMale enten har du eller din bankrådgiver fuldstændig misforstået hvad sagen drejer sig om. Der er nemlig tale om 2 forskellige forhold:

1. dit udlån af 130.000 kr. til dine forældre. Hvis lånet er rentefrit er det SKAT uvedkommende og du skal i så fald intet foretage dig overfor SKAT. Men du bør få undersøgt, om gældsbrevet opfylder betingelserne for et rentefrit familielån, dvs. det skal kunne kræves indfriet af dig/ kreditor uden varsel. Lånet skal kun medtages på din og dine forældres selvangivelse hvis der modtages/betales rente.

2. det forhold, at du nu modtager sikkerhed i et ejerpantebrev på 130.000 kr. i dine forældres ejendom for dit udlån til forældrene, er under alle omstændigheder SKAT fuldstændig uvedkommende. Pantsætningsdokumentet beviser, at du har fået sikkerhed i ejerpantebrevet, men det betyder IKKE, at pantebrevet er dit, der er forskel på overdragelse til sikkerhed og til eje, men det skal tinglyses, at du har fået sikkerhed/pant i ejerpantebrevet og det vil derfor også komme til at fremgå af tingbogen.

Jeg synes at du skal undlade at stille flere spørgsmål på dette forum, for som du både selv siger og som det også fremgår, er du uden nærmere kendskab til området, og i så fald det er svært/ umuligt her at forklare dig, hvordan det hele hænger sammen. Så tag og snak med advokaten, når han er tilbage fra ferie, idet du i så fald kan få et samlet svar på alle dine spørgsmål.

Så du skal INTET foretaget dig her og nu, men afvente at advokaten har forklaret dig hvordan det hele hænger sammen.