#208120
morsdreng

HalliHallo, når du har så travlt med at opfordre alle andre til at fremlægge dokumentation, så bør du scanne dit kørekort eller pas og lægge det her på siden, så alle kan se hvem du virkelig er. Du foregiver at være det ene og så det andet, i virkeligheden er du en tøsedreng med problemer, der skjuler sig under et alias, ellers opfører man sig ikke som du gør.

Du aner intet om tinglysning, så lad være med at kaste dig ud i at forsøge at besvare det stillede spørgsmål. Ejerpantebreve over 45 tkr. behøver ikke at blive konverteret til et digitalt pante-brev, men er der nogen der har pant i ejerpantebreve skal dette tinglyses inden september 2014, idet panteretten ellers vil kunne bliver fortrængt af den panthaver der først for tinglyst sin ret.

HalliHallo, du er en stakkel der har brug for hjælp, siden du opfører dig som du gør.