#208118
HalliHallo

Ja MolanJ, gode kunder kan velsagtens få hurtig kontakt til en advokat, men har ikke indtrykket af at spørgeren er en af dem.

Har i øvrigt ikke lyst til at diskutere med “morsdreng”, men vil blot endnu engang påpege, at man ikke ukritisk bør rådgive til en tinglysning endsige at henvise til en advokat, når der er tale om et familielån, såfremt der ikke er nogen risiko overhovedet, hvilket der ikke er oplyst noget om i nærværende spørgsmål. Så flere tusinde kroner kunne være sparet.

Kan nogen fortælle mig hvorfor vi ikke må få oplyst prisen på advokatens ydelse, som tilsyneladende kun tager 15 min, iflg. det af “morsdreng” oplyste.

Ved et ejerpantebrev er man både kreditor og debitor uagtet at man har pantsat det, så spørgerens navn vil ikke fremgå af den elektroniske tingbog. Jeg ved godt at spørger har stillet spørgsmålet direkte til “morsdreng”, så undskyld mange gange at jeg prøver at svare.