#208040
morsdreng

De står da tydeligt ovenfor hvad du bør gøre

“Du bør tage gældsbrevet vedrørende de 130.000 kr. som du har lånt dine forældre og selve ejerpantebrevet med til en advokat for at få denne til at udfærdige et pantsætningsdokument og eventuelt ændre meddelelsespåtegningen i ejerpantebrevet. Jeg kan kun fraråde, at man begynder på noget sådant selv, medmindre man virkelig har erfaring indenfor området.”

Idet jeg forudsætter, at du IKKE har den fornødne erfaring på området