#208036
morsdreng

De skal slet ikke “give” dig ejerpantebrevet, de skal pantsætte det til dig til sikkerhed for de 130.000 kr. som de har lånt af dig. Dette kræver et pantsætningsdokument som dine forældre skal underskrive, hvori ejerpantebrevet pantsættes til dig og at du fysisk modtager selve ejerpante brevet. Sædvanligvis er der en meddelelsespåtegning i ejerpantebrevet, så man kan se, til hvem der skal sendes meddelelser hvis ejendommen sættes på tvangsauktion, skal eksproprieres eller lignende.

Du bør tage gældsbrevet vedrørende de 130.000 kr. som du har lånt dine forældre og selve ejerpantebrevet med til en advokat for at få denne til at udfærdige et pantsætningsdokument og eventuelt ændre meddelelsespåtegningen i ejerpantebrevet. Jeg kan kun fraråde, at man begynder på noget sådant selv, medmindre man virkelig har erfaring indenfor området.