#207988
morsdreng

Test, hvilken relevans har dit ovennævnte indlæg for det stillede spørgsmål og de hidtil givne svar?

Ingen – heller ikke Test – kan komme med noget kvalificeret bud på hvilken rente en person kan låne til i landets forskellige pengeinstitutter og ingen kunde kan kræve at låne penge til den rente som et PI reklamerer med på sin hjemmeside eller ved opslag i sine forretningslokaler, og dette gælder uanset om renten er oplyst som en sats eller som et rentespænd. Den aktuelle og eksakte rente fastsættes af PI og ingen andre. På udlånssiden er PI´s prisoplysninger alene en oplysning om det pågældende PI´s renteniveau, og ikke et rentetilbud som binder PI, når det er accepteret af den kommende udlånskunde.

Det burde derfor være indlysende for enhver, at den eksakte rente som en given kunde skal betale kun kan oplyses af det kontoførende PI, på baggrund af en kredit- og risikovurdering af kunden, dennes forretningsomfang med PI m.m. og at det eneste rigtige svar til spørgeren derfor er, at denne skal kontakte de forskellige PI, som han finder relevante, og få oplyst den rente de vil kræve for at låne ham penge.

Men jeg ser ingen grund til at fortsætte polemikken, der ikke kan tilfører tråden yderligere værdi.