#207930
morsdreng

Der kan meget vel være andre problemstillinger i dit køb af dine forældres ejendom end om du skal overtage eksisterende lån i ejendommen eller ikke. Hvis du køber huset til 15% under den offentli-ge vurdering, er det ca. 350.000 kr. UNDER udbudsprisen/husets værdi. Har dine forældre råd til at forære dig et sådant beløb? I forbindelse med en skilsmisse har parterne ofte brug for penge til indfrielse af evt. fælles lån, etablering i hver sin lejlighed m.m. Er du ikke enebarn, er det også spørgsmålet hvad dine søskende siger til at du får foræret 350.000?

Men du skal købe huset og i denne forbindelse skal der udarbejdes købsaftale og bl.a. tages stilling til, om sælgerne vil gøre brug af forbrugerbeskyttelseslovens mulighed for at afskære fremtidige klager over husets stand og meget mere. Og der skal efterfølgende naturligvis tinglyses et skøde på ejendommen med dig som ejer. Så du skal også regne med sædvanlige købsomkostninger, stempel, tinglysningsafgift og advokatudgifter UDOVER omkostningerne ved selve låneovertagelsen.

En gældsovertagelse af sælgers lån er IKKE noget der sker uden videre, kreditforeningen/banken vil foretage den samme kreditvurdering af køber/dig, som hvis du selv havde skullet optage et nyt lån hos de pågældende.

Så du kommer ikke udenom juridisk bistand til købet, hvorfor du lige så godt kan tage kontakt med en advokat allerede nu, for at få gennemdrøftet de problemstillinger der evt. måtte være.