#207862
morsdreng

Kære Amagerpige. Dine oplysninger om legitimering via nettet relaterer sig klart til den situation, hvor du via nettet opretter dig som kunde i Nordea. I denne situation har banken pligt til at sikre sig din legitimation jfr. Hvidvaskningsloven, hvis formål er “at begrænse mulighederne for misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt lette politiets efterforskning af kriminalitet, herunder terrorisme.”

Pligten til at se legitimation opstår, når kundeforholdet etableres og/eller banken udfører en opgave for kunden. Og den situation opstår, når du via nettet opretter dig som kunde i Nordea.

Af hvidvaskningsvejledningen på 131 sider fremgår, at der eks. IKKE opstår et kundeforhold mellem sælger af et hus og en ejendomsmægler blot fordi denne foretager en gratis vurdering af huset med henblik på evt. senere salg. Først når formidlingsaftalen indgås bliver sælger kunde hos mægler, der dermed har pligt til at sikre sig legitimation for sælger. Det samme må gælde, hvis en bank afgiver pristilbud overfor en evt. kommende kunde.

Så Nordea har IKKE pligt til at se din legitimation inden man giver dig et tilbud og oplysningen om, at du skal være kunde inden man kan give dig et pristilbud, må enten være en fejl fra den pågældende medarbejders side eller udtryk for en uklog forretningsmæssig praksis fra Nordea´s side.

Hvis du gider, kan du skrive til bankens klageansvarlige og få svar på, om det virkeligt kan være rigtigt, at banken ikke giver pristilbud til ikke kunder, men i stedet kræver at de bliver kunder – med deraf følgende legitimations procedure – inden et tilbud kan gives.