#207708
Anonym

Fritagelse for PAL-SKAT Med virkning fra 1. december 2009 er det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL. Som udgangspunkt er disse personer PAL-pligtige til Danmark, men med en mulighed for at tilbagesøge den betalte PAL. Dette vil også være gældende, hvis personerne ikke anmoder om fritagelsen for PAL. Hvordan opnås fritagelsen? Den praktiske arbejdsgang for fritagelse er, at kunden ansøger om fritagelse for PAL hos SKAT ved udfyldelse af en særlig blanket, (blanket nr. 07.058), som er tilgængelig på SKAT’s hjemmeside, http://www.skat.dk. SKAT udsteder en attest, som kunden skal aflevere en kopi af til Banken. Attesten fra SKAT vil indeholde en dato for, hvornår fritagelsen er gældende.

Står anført på flere sites, eks denne: http://www.a-nordica.eu/DIS/Information/PALSKAT.pdf