#207682
morsdreng

Læs mit link til Bolius samt Naturstyrelsens hjemmeside, hvori også angives reglerne for hvornår der kan meddeles dispensation til helårsbeboelse. Hvilke af dispensationsmulighederne mener du at I falder ind under?

Selv hvis du får dispensation – hvilket jeg betvivler – skal du IKKE regne med at noget pengein-stitut vil finansiere din tilbygning, når I har en underbalance/negativ egenkapital på mindst ½ million.

I har bragt jer selv i en klemme, som I kun kan komme ud af ved at nedbringe jeres gæld og omdis-ponere vedrørende sommerhus og ejerlejlighed. Men I bør også, belært af erfaringerne, søge sagkyn-dige råd inden I kaster jer ud i nye dispensationer. Har I f.eks. fået lavet lejekontrakten vedrørende ejerlejligheden således at I kan opsige lejer? I bedste fald kan I opsige lejer med 1 års varsel, hvis I selv vil benytte lejligheden, i værste fald er lejer uopsigelig.