Forside Fora Privatøkonomi bankkonto og hvidvaskningsloven bankkonto og hvidvaskningsloven

#207610
morsdreng

Det er efter alt at dømme tale om 2 forskellige ting. Iflg. vejledningen til hvidvaskningsloven skal pengeinstituttet opbevare dokumentationen for kontohavers identitet i mindste 5 år efter at kontoforholdet er ophørt.

Men det spørgeren er utilfreds med er så vidt jeg kan forstå, at banken fortsat har hende registreret med cpr. nummer selv om kontoforholdet er ophørt og kontoen aldrig er blevet benyttet. Det har efter min mening INTET med hvidvaskningsloven at gøre (der handler om dokumentation og bevis for kontohavers identitet) men skyldes bogføringsloven, hvorefter bogføringsmateriale skal opbevares i 5 år, og forældelsesreglerne, hvorefter kundens krav på et indeståede i banken først forældes efter 20 år. Af indlysende grunde, skal banken naturligvis også opbevare oplysningerne om kontohaver i samme periode.

Men jeg kan som ovenstående svarer ikke se, hvad problemet er. Affind dig med situationen