#207604
morsdreng

På baggrund af dine oplysninger kan ingen seriøst udtale sig om det realistiske i at I køber fast ejendom, da vi hverken kender jeres indtægt, hvad det vil koste at sidde i huset eller jeres øvrige faste udgifter. Så ovennævnte svar kan alene være et bud/en fornemmelse på baggrund af den oplyste pris og oplysningen om jeres beskæftigelse og det kan I ikke bruge til noget seriøst.

Det eneste rigtige er at tale med jeres bank om planerne. Det er under alle omstændigheder et plus, at I selv har sparet et pænt beløb sammen, hvorimod jeres alder og det forhold, at din samlever endnu ikke er udlært kan være et minus. Men prøv at høre hvad banken siger.

Men I bør også tage med i overvejelserne, at I ved at købe hus påtager jer store faste udgifter, som I kun kan slippe af med ved at sælge huset igen, at både køb og salg af fast ejendom udløser ikke uvæsentlige udgifter til skøde og stempel, mægler, energimærke, el-attest, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring m.m. og at I hæfter solidarisk for gælden i huset, hvilket kan give problemer hvis der fortsat er gæld efter et salg af huset, f.eks. udløst af en samlivsophævelse.

Jeres unge alder kan betyde, at I kun har boet sammen i en kortere periode. Er dette tilfældet, bør I overveje, om I bør købe hus sammen allerede nu, for omkostningerne og tabet ved at købe hus,
der senere skal sælges pga. samlivsophævelse, kan let løbe op i 100.000 kr. eller mere.