#207586
morsdreng

Der er INGEN der kan anbefale din kone eller dig at medvirke til den løsning som du skitserer. Da banken/panthaverne ikke vil medvirke til at du overtager huset alene, vil din kone fortsat stå som ejer af huset og dermed også som skyldner for hele den heri tinglyste gæld – bortset fra det fælles boliglån som du oplyser bliver indfriet og den evt. senere nedbringelse af F5 lånet.

Det er en misforståelse når du tror, at din kone kan komme ud af den gæld der vil være tilbage når huset er blevet solgt til dig ved at indbetale ½-delen eller 350 tkr. I vil begge hæfte solidarisk for de 700 tkr., og når banken ikke vil acceptere at du overtager huset alene, vil i begge fortsat hæfte solidarisk for den øvrige gæld i huset. Så din alt hvad din kone får ud af at låne 350 tkr. der anvende som skitseret, er en nedbringelse af sin – og din – gæld, og ikke en endelig løsning.

Når banken IKKE vil lade dig overtage huset, kan du glemme alt om at blive boende i dette – udover i en kortere periode hvor I forsøger at få huset solgt i fri handel.

Så glem alt om den skitserede løsning, den har ingen gang på jorden. Når banken ikke vil acceptere et salg til dig, vil I vil begge vedblive med at hæfte for den samlede gæld, mens det kun er dig der betaler terminerne på nogen som du kun ejer ½-delen af – og hvad med rentefradraget?

I stedet for at spørge her, hvor du intet aner om svarernes faglige baggrund, bør du i stedet søge professionel hjælp hos advokat. Men bankens afvisning af at lade dig overtage huset, fortæller jo også noget om bankens vurdering af sagen.