#207544
morsdreng

Spørgeren vil holde oplysninger om sin økonomi skjult for den person som han skal optage lån og købe hus samme med, og tillader sig at blive mopset, når han får at vide hvor moralsk forkastelig hans planer er. Men som bekendt er sandheden altid ilde hørt.

Havde det drejet sig om kaution, skal pengeinstituttet informere kautionisten om låntagers gæld til PI og udlevere låntagers seneste årsopgørelse, seneste 3 lønsedler og evt. regnskab. En sådan pligt foreligger IKKE når det drejer sig om flere debitorer. Den dokumentation m.m. som indleveres til PI for at dette kan foretage en kreditvurdering af den enkelte debitor, er derfor kun til PI´s eget brug, og kan IKKE uden forudgående tilladelse oplyses til de øvrige debitorer.

Så svaret er, at oplysningerne om spørgerens økonomiske forhold er fortrolige og ikke kan oplyses faderen uden spørgerens udtrykkelige tilladelse, hvorfor det bør være unødvendigt at pålægge rådgiveren ikke at viderebringe oplysningerne. Men det ændrer ikke på, at spørgerens plan både er moralsk og juridisk er forkastelig.