#207460
Michael

Du blander tingene sammen. Ingen kreditforening yder lån over 80% af handelsværdien – grænsen er lovmæssigt bestemt og kan ikke afviges. Handelsværdien kan så i tilfælde af familiekøb godt være højere end købsprisen, men det er ikke tilfældet ved en almindelig handel. Her er købsprisen altid lig handelsværdien.

Ved tvangsauktion er købsprisen også lig handelsværdien fordi huset jo ellers blot ville blive solgt i almindelig fri handel via en mægler.