#207296
Anonym

Jeg er i gang med en værdiansættelse ud fra DCF i forbindelse med min hovedopgave som er den afsluttende eksamen på mit studie som finansøkonom. Har lavet regnskabs analyse og prøvet efter bedste overbevisning at reformulere årsregnskabet. Det skal tilføjes at hele emnet ligger uden for pensum så føler mig lidt på glat is 😀

– Har regnet mig frem til at de har en rentebærende gæld på -216m
– En investeret kapital på 6.553m
– Har det jeg vil tro man kalder kapitalstruktur til at være egenkapital: 6.769m og passiver 9.364.
– Endvidere har jeg fået at vide at en WACC i omegnen af 7-8% nok passer meget godt samtidig med at en terminalværdi på 2-3% nok heller ikke er helt i skoven. Vil bare gerne regne den ud selv da små ændringer betyder meget for værdiansættelsen…

Har efterhånden regnet solen sort. Så hvis du mangler nogle tal ligger jeg sikkert inde med dem. 🙂

2012/13 årsrapporten kan findes her:
http://netposten.dk/omxnews_attachments/09_2013%20%C3%85rsrapport%202012-13.pdf