#207222
thsv

Må være højrente Flex ved over 250.000 kr.
Der er dog dette vigtige forbehold:
Højrente Flex: Der skal minimum indsættes 25.000 kr. på kontoen ved oprettelsen. Ved hævning på kontoen forrentes den med bankens laveste indlånsrente i hele den måned, hvor du hæver på kontoen.
Så den kan altså bruges på samme måde som andre produkter uden binding.