#207188
Michael

Der er flere faldgruber hér. For det første bliver det nok tvivlsomt at belåne det eksisterende hus med 80% eftersom det skal omdannes til en garage. I såfald er værdien (alias sikkerheden) langt lavere. Det er nok mere realistisk at låne 60% af grundens værdi.

For det andet lyder 150K til fundering m.m. af meget lidt. Alene fjernelse af overskudsjord kan let løbe op i 30-50K alt efter mængden og derudover er der usikkerheden omkring ekstrafundering. Da jeg byggede hus for nogle år siden skulle jeg af med 80K i ekstrafundering og min grund er rimelig “normal” med en hældning på ca. ½ meter i byggefeltet.

Derudover er der mange andre udgifter som ikke påfører huset nogen værdi: Tilslutningsafgifter (noget kan vel undgås eftersom der findes et hus), byggeansøgning, tinglysningsafgifter osv. Det alene kan let løbe op i 100-150K. 100K til at omdanne det eksisterende hus til garage lyder umiddelbart også i underkanten.

På positivsiden er helt klart jeres store opsparing, men forvent at alting bliver meget dyrere end hvad du stiller op hér. Haveanlæg/fliser er heller ikke med i jeres budget.

Jeg plejer at sige følgende om totaludgiften ved et byggeri (når det er en totalentreprise): Læg grundens pris sammen med husets basispris uden tilvalg og læg dertil 1 mio. Så har du den endelige pris for hele projektet.