#207074
HalliHallo

Nå Dennis RP, hvordan gik mødet nede i BankNordic og er du fuldtud tilfreds med priserne vilkårene ?

Kunne du ikke oplyse hvad dine forsikringer koster og gennem hvilket selskab de tegnes i?

Er interesseret i prisen på ulykkesforsikring, bil- og indboforsikring.

Tak på forhånd.