#206846
thsv

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/indkomst/Sider/default.aspx

Goggle finder relativt let denne side.
Gevinst på aktier kan sidestilles med renteindtægt i denne sammenhæng og skal dermed medregnes i indkomsten, ligesom det er bruttoindkomsten, altså før evt. indbetaling til privat pensionsordning, der skal bruges. Ligeledes kan renteudgifter til f.eks. ejerbolig ikke modregnes, selvom disse giver skattefradrag.