#206818
Anonym

Har faaet disse tal udleveret. Ingen extra bilag der viser beregningen af de enkelte tal. Terminydelser udgoer 31933 kr er det normalt? Ser i noget som virker forkert?

1+2 Kontant købesum kr. 800.000,00
Jf. 1 Salær m.v. til ejendomsmægler kr. 67.637,50
3 Kommunal ejendomsoplysning m.v. kr. 470,00
4 Tilstandsrapport m.v. kr. 6.900,00
Lån med Nordea Kredit, opr. kr. 621.000,00:
5-7 Terminsydelser kr. 31.933,21
8 Indfrielse af restgæld inklusive renter kr.564.313,09
9+10 Refusionstilsvar kr. 685,66
Driftsudgifter:
11+12 Ejendomsskat kr. 11.464,73
13+14 Renovation kr. 1.492,19
15-17 Odder Vandværk kr. 697,97
18 Odder Spildevand kr. 327,50
19-22 Østjysk Energi kr. 14.467,19
23 Kontingent, grundejerforening kr. 350,00
24 Henning Peter Nielsen indbetalt til dækning
af forbrug kr. 5.863,96
25 Østjysk Energi, tilbagebetaling kr. 6.517,27
26 Tryg Forsikring, tilbagebetaling af præmie kr. 338,00
Transport kr. 671.313,38 kr.813.404,89

Transport kr. 671.313,3 kr. 813.404,89
Honorar for salg af ejendom kr. 12.000,00
Moms heraf kr. 3.000,00
Porto og copialia kr. 400,00
Moms heraf kr. 100,00
Balance kr. 97.851,51
kr. 813.404,89 kr. 813.404,89
Saldo/provenu kr. 97.851,51