#104162
Anonym

Efter henvendelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation har økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udskudt ikrafttrædelsen af de nye regler for pant og udlæg i andelsboliger til 1. februar 2005

Kilder:
http://www.ebst.dk/nyhed_byg/50427/1/0
og
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=349773
“En rundspørge, Politiken har foretaget, viser, at det med den nye låntype generelt bliver 2 procentpoint billigere at låne penge som andelshaver.”