#206462
Niels Rasmussen (3)

Hej 10jens

svar på spørgsmålene:
ad. 1) Det kunne jeg i min bank, og det mener jeg man kan i enhver bank

ad. 2) Når man konverterer en kapitalpension skal man i år “kun” betale en afgift på 37,3% ( dog lidt mindre hvis der var foretaget indbetaling før 31.12.1982 ).
Den dag man hæver sin alderspension opgøres alderspensionen og der skal da betales 15,3% PAL skat af afkastet fra det kalenderår hvori ordningen ophæves.
MEN man skal lige være opmærksom på at mange banker ( vistnok næsten alle, men det er et morads at finde rundt i ) har indført et gebyr , hvis man laver en delhævning. I Danske Bank er gebyret vistnok 750,- kr. ved en delhævning.

ad. 3) Det er for mig nøjagtigt som ved kapitalpensionen. Jeg har stort set altid selv forvaltet min kapitalpension, herunder det tilhørende depot, idet bankens gebyr for at forvalte opsparingen – efter min smag – var/er for stort.

ad. 4) Jeg kender ingen restriktioner, hverken mht. beløb eller mht. alder udover at det selvfølgelig skal være sket senest 15 år efter at man har opnået pensionsudbetalingsalderen (som for nuværende alderspensionister er 60 år )

ad. 5) I min aftale med Banken står der følgende om hvad der sker hvis jeg stiller sutterne mens der er penge på aldersopsparingen “Begunstiget ved aftalehavers død er aftalehavers nærmeste pårørende, hvilket vil sige aftalehavers ægtefælle/registreret partner eller hvis sådan ikke efterlades, aftalehavers livsarvinger eller hvis ej heller sådanne efterlades, aftalehavers arvinger ifølge lov eller testamente. Efterlades ingen pårørende som nævnt ovenfor, sker udbetalingen til aftalehavers bo.”
Loven kræver vistnok bare at der skal være lavet en aftale, men jeg vil tro at min aftale er en standardaftale.
Det der med hvem der er begunstiget kan vistnok have stor betydning hvis den afdøde aftalehavers bo viser sig at være insolvent.

med venlig hilsen
Niels Rasmussen