#206376
HalliHallo

Jeg bad dig udtrykkelig om ikke at gå i detaljer med tallene, idet det ikke tjener noget formål, men bare gør det meget mere uoverskueligt, men det er der jo ikke noget at gøre ved.

Nuværende pensionsregler om modregninger m.v. har i øvrigt været gældende i en menneskealder, men er dog blevet bedre set med “statens øjne”, idet man har afskaffet kapitalpensionen, ligesom man har reduceret fradragsreglerne for ratepensioner. For sidstnævntes vedkommende kunne man som bekendt indtil for få år siden indbetale ubegrænset og opnå fradragsret, hvorefter man ændrede fradragsretten til kun 100.000 kr., som så igen nu er reduceret til kun 50.000 kr.

Jeg har i øvrigt ikke læst den nævnte artikel i Jyllands Posten, men kan gætte mig til indholdet og tror ikke der står noget jeg ikke ved i forvejen.

Er det ikke noget med at man skal bruge sine frie midler længst muligt og så vidt muligt vente med at få sine pensionsordninger udbetalt til f.eks. det fyldte 75 år, og så måske indtil da forsætte med at indbetale på raten, og hvis det ikke er nok, så evt. en livrente med max. garanti, så den ikke er spildt ved dødsfald?

Det undrer mig stadig, Niels Rasmussen, at du ikke henviser til dit indlæg om “licensen”, som jeg har bedt dig om nu 2 gange. Hvorfor overser du dette?

Men måske en anden kan finde det, for det kan vel ikke være slettet?