#206282
Niels Rasmussen (3)

Hej Hallihallo

Tak for kommentaren

Jeg tror dit kendskab til det danske pensionssystem er ret begrænset, hvilket din bemærkning om halv TV-licens til mig afslører.

Der er ingen af dem der får modregning i pensionstillægget der kan få halv TV-licens, idet det kræver at man har en personlig tillægsprocent på 100%, ( i år betyder det en indtægt på under 19.100 kr. ved siden af folkepensionen ).

Når du ikke kan få noget pensionstillæg, da undrer det mig, at du kan komme op på en marginalskatteprocent på 73% som pensionist.
Det må betyde – hvis du er reelt enlig – at du har så stor en indtægt, at du må formodes at skulle betale topskat bl.a. som følge af en ret stor arbejdsindtægt ( mellem 295.900,- kr. og 528.000,- kr. ) ved siden af din pensionsindtægt og kapitalindkomst samt aktieindkomst udover 5.000,- kr..

De 10.000 kr. som jeg nævner ovenfor som en udbetalt af afkast fra frie midler er kapitalindkomst. For en der betaler topskat skal der i 2014 betales 42% af kapitalindkomst her i 2014. 42% af 10.000,- kr. = 4.200,- kr.

Cocktailen pensionsopsparing og beskatning er stærke sager, men du kan måske lære lidt om marginalskatteprocenter for pensionister ved at læse denne artikel:

http://www.business.dk/pension/tusinder-taber-penge-paa-at-spare-op-til-pension

i Berlingske Business. ( Husk også den grafiske fremstilling nederst på siden )

med venlig hilsen
Niels Rasmussen