#206228
Anonym

Du kan også søge på “kreditorbeskyttet konto”, så fremkommer der nogle artikler fra diverse advokatfirmaer og jurister.

Du bør allerede i Forvaltningsafdelingen få noteret på kontoen, at det drejer sig om en personskadeerstatning. Erstatningen må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER sammenblandes med din søns øvrige eller daglige økonomi, for så går kreditorbeskyttelsen fløjten. At der findes nogle domme der siger, at det ikke er sammenblanding hvis den konto pengene gik ind på var i overtræk eller hvis der kun stod 1,75 kr. på kontoen, bør ikke få en til at lade pengene indgå på den daglige konto. Skulle dette ske, kan sagen muligvis reddes, hvis man straks (samme dag) overfører pengene til den kreditorbeskyttede konto. Men hvorfor løbe risikoen?

Du bør få oprettet en konto i forvaltningsafdelingen og oplyse dette til forsikringsselskabet, så de kan indsætte erstatningen direkte på denne konto – endelig IKKE på NemKontoen, og samtidigt få noteret på kontoen OG de tilhørende depoter i forvaltningsafdelingen, at kontoens indestående og indholdet i depoterne stammer fra en personskadeerstatning. Men tag og tag med en lokal advokat om spørgsmålet, for det har stor betydning, både hvis din søn skulle få kreditorer i fremtiden eller i forhold til, at erstatningen kan holdes udenfor bodelingen i den søns eventuelle fremtidige skilsmisse.

Hvad angår skat, vil din søn selvfølgelig blive beskattet af sine renteindtægter. Hvad angår SU eller mulighederne for kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, kan du passende drøfte dette med advokaten.