Forside Fora Privatøkonomi Forvaltning af værgemidler Forvaltning af værgemidler

#206176
Anonym

Som kommende værge bør du læse

værgevejledningen – kan findes på nettet eller på Statsforvaltningens eller Civilstyrelsens hjemmesider
Værgemålsloven
Værgemåls bekendtgørelsen.

Som det fremgår, er der helt klare regler for hvordan umyndiges midler skal anbringes og de skal ALTID bestyres i en Forvaltningsafdeling.

Jeg er selv værge, og overlader placeringen til Danske Forvaltning, hvor det er placeret i flexinvest, hvilket jeg ikke har grund til at være utilfreds med. Hvis du ikke selv har ekspertise på området formueforvaltning, bør du overlade det praktiske til forvaltningsafdelingen.

Du må påregne, at når han er 18 år er han myndig og vil så sikkert have sine penge, så du bør ikke anlægge en længere tidshorisont for når den dag kommer, er din rolle udspillet.