#115648
Anonym

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder – http://kortlink.dk/47hr

“§ 11. Har den finansielle virksomhed eller dens medarbejder/rådgiver i rådgivningssituationen en særlig interesse i rådgivningens resultat udover den almindelige indtjening, skal virksomheden inden rådgivningen informere kunden om arten og omfanget af den særlige interesse.
Stk. 2. Modtager den finansielle virksomhed provision eller andet vederlag som følge af formidlingen af produkter eller ydelser, skal kunden gøres opmærksom herpå. Det samme gælder, hvis den ekspederende medarbejder/rådgiver modtager provision eller andet vederlag, og der er en direkte sammenhæng mellem konkrete salg af ydelser eller produkter og vedkommendes aflønning.”

Men det skal bemærkes at enten bryder stort set ALLE banker denne regel med Finanstilsynets accept eller også er det mig der er dum når jeg tror at “arten og omfanget” betyder at enhver køber af investeringsforeningsbeviser eller ‘strukturerede produkter’ i banken skal gå derfra med en viden om at banken får ½-3% i ekstra provision for dette salg i forhold til fx aktier eller realkreditobligationer.