#206078
Anonym

Det er skam afskrift af hvad der står på beviset. Endvidere:
“Herved oprettes er A-rente bevis, for hvilket der er i Andelsbanken er den 3. Apr 1985 er indbetalt kr 640,- Dette beløb forrentes med A-rente, dvs en rentesats, der stiger år for år. A-rente bevisets værdi stiger for hver fulde måned, indtil det efter 5 år har en værdi af kr 1.000,- A-rentebeviset kan ikke opsiges af Andelsbanken. A-rentebeviset kan til enhver tid kræves indløst af ejeren uden opsigelse.”
Der er hvad der står samt et konto nr. Xxxx-xxxxxxx.
Jeg mener at når jeg stadig er i besiddelse af beviset, kan jeg vel stadig gøre krav gældende? Selv om Nordea tilsyneladende ikke ville hjælpe…