#206060
HalliHallo

Jeg kan ikke forstå, at Nordea ikke vil give dig dine penge, men der må da stå meget mere på det bevis, som du gengiver her. Kan du ikke ordret oplyse hele teksten, evt. blot scanne det ind?

Der er vel også være oprettet en konto i banken på beløbet, når vi taler år 1985, hvor Værdipapircentralen allerede er oprettet? Jeg tror næppe, at disse beviser er solgt uden kendskab til kundernes identitet, alt den stund, at beløbet og renterne naturligvis også skulle indberettes til skat med henblik på beskatning m.v.