#206024
Anonym

Se lige forældelsesloven

§ 7. For fordringer i henhold til indlån i pengeinstitutter el.lign., herunder på tilskrevne renter, er forældelsesfristen 20 år regnet fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

Så jeg vil i spørgerens sted ikke gøre mig de store forhåbninger