#205972
HalliHallo

Retshjælpen er for alle uanset indtægt, bare til orientering.

Fri proces gives kun hvis indtægten er under visse grænser, og det skal nok passe med omkring 350.000 kr., men hvis spørgeren f.eks. har en pensionsordning eller lignende, så trækkes dette beløb fra i den personlige indkomst, jfr. årsopgørelsen.

I øvrigt gives der ikke fri proces til nogen af ting spørger efterlyser i denne tråd, da der slet ikke foreligger nogen retssag.

Mit råd, gå ned i retten i morgen og udfyld et skema og retter beslutter om der kan ydes en sanering, hvorefter de stiller en såkaldt medhjælper til rådighed, der er uddannet advokat.

Denne advokat kunne man jo så samtidig spørge om evt. arveplanlægning etc………..

Og husk nu at for folkepensionister, så gælder der en 3-årsregel mod de sædvanlige 5 år.