#205958
Anonym

Gå til advokat. Hverken retshjælpen eller de gratis gældsrådgivninger giver sig af med at udfærdige testamenter, arveafkald eller gældsbreve og i øvrigt tyder den oplyste indkomst på, at den 50 årige kvinde tjener for meget til at kunne få retshjælp, idet indkomsten for en enlig med 1 barn skal være under 351 tkr. opgjort på baggrund af den personlige indkomst i 2012 årsopgørelsen.

Som allerede oplyst, er det afgørende, om bedstemoderen absolut skal have afdrag eller rente af sit udlån til datteren på 700 tkr. Hvis hun ikke skal det, er den bedste løsning gældssanering, der vil løse den samlede gæld over 5 år. Skal moderen derimod have en løbende betaling for at få sin egen økonomi til at nå sammen, er der ikke andet at gøre, end at betale gælden til hende tilbage og vente med en løsning med de øvrige kreditorer til moderens gæld er betalt.

Kreditforeningerne vil næppe vær med til en løsning, hvor de skal give helt eller delvis afkald på enten hovedstol og/eller rente, mens gælden til moderen betales fuldt ud.

Hvorfor er det så interessant at få at vide hvad følgen vil være af at stoppe med betaling af Leasy, hvis tilgodehavende er minimalt i forhold til gælden til kreditforeninger og moderen?

Når du er rådgiver for den 50 årige kvinde, er det bedste og eneste du kan gøre, at henvise hende til en advokat, der – hvis det viser sig nødvendigt – både kan hjælpe med at udfærdige testamente, arveafkald og evt. gældsbrev vedr. gælden til moderen og rådgive nærmere omkring gælden og de mulige løsninger.