#205912
Anders And

1000 tak for jeres gode og omhyggelige svar.

Jeg vil lige fortælle, at pigen opsøgte gaeld.com ved Maria Berg for at ville søge gældssanering. Før mødet kunne startes, skulle hun betale kr. 1000.

Hun havde en omhyggelig opstilling af sine kreditorer med sammen med bilag. MB snakkede meget om en- to og flertrinsraketter – uden at fortælle, hvad de skulle bestå af – og vil meget hurtigt have pigen til at underskrive en aftale om en forudbetaling på kr. 5.625 (som hun måtte knække i 3) og efterfølgende en aftale på kr. 37.590 fordelt over 42 måneder med kr. 895 om måneden. Ialt kr. 44.215 Dette skulle finansieres ved, at hun undlod at afdrage på sit Mastercard. Og uden at pigen fik at vide, om der skulle endnu mere til.

Maria Berg ville opsøge hendes arbejdsgiver for at høre deres holdning. Det fik hun aldrig gjort.

Hvad hun ville kunne udrette for de mange penge er svært at se, da hendes mor på forhånd har sagt nej til at sælge noget af sin ejendom for at give arveforskud – og ikke ville kunne tåle at skulle være med i en gældssanering, hvilket hun fik at vide på mødet.

Da pigen ikke kunne overskue situationen – og selv spurgt sin arbejdsgiver og fået negativt svar, ville hun ikke indgå nogen aftale med Maria Berg.

Efterfølgende fik hun en regning fra Maria Berg på kr. 3.750 som hun efterfølgende har sendt til incasso.

Det var nok godt, at hun ikke fortsatte.

På gaeld.com kan man læse betingelserne: http://www.gaeld.com/237/hj%C3%A6lp-hos-gaeld-com

LØSNINGERS MODELLER:

Timehonorar:

1.500 plus moms – opstart min. 3 timer forud.

Dividende Løsninger:

Løsningshonraret er indeholdt i husstandsbudgettet og vil derfor IKKE belaste din økonomi men være afstemt med løsningens forudsætninger. Som udgangspunkt 5% – 20% af dividende sum eller opnået reduktion af skylden, betales over 36 – 42 måneder.

Løsningshonorar ved akkorder:

Honorarfastansættelsen sker under hensyntagen til arbejdets omfang, sværhedsgrad og beskaffenhed samt med det forbundne ansvar og det under omstændighederne opnåede resultat!
(Betales som et engangsbeløb).

Gældssaneringshonorar:

Individuel vurdering af honorar udfra sagens indhold og sværhedsgrad men iøvrigt analogt med dividendeløsninger. (Betales inden indsendelse af ansøgning til skifteretten).

Løsnings- og gældsaneringshonorar indeholder vederlaget for den løsningsskabende kompetence samt at der ved indgåelse af aftale om et fast månedligt beløb også er inkluderet det forventede tidsforbrug, dvs. du og din familie er dækket ind for samtaler, møder, kreditor kontakt. Herunder også møde i fogedret og skifteret (gældssaneringsløsninger) samt gennemgang af skifterettens medhjælpende advokats udarbejdelse af forslag til gældssaneringen.

Der bliver således ikke ajourført tidsjournaler i aftaleperioden og du bliver ikke opkrævet yderligere end det aftalte månedlige beløb. Det månedlige beløb vil som udgangspunkt ikke belaste din økonomi, da det vil være indeholdt som fast udgift i husstandsbudgettet.

Såfremt vi skal møde i fogedret eller anden ret, må der påregnes et kørselstillæg efter nærmere aftale.

I forbindelse med abonnement aftaler, refunderes månedlige indbetalinger ikke, hvis det aftalte forløb ophører.

HVORDAN DET SÅ SKULLE TOLKES I PIGENS SAG??

De svar, som I har givet her på siden har været informative og relevante. Hvis Maria Berg er så professionel, som hun giver udtryk for, burde hun have kunnet oplyse om det samme på første møde.
Hendes taktik smager mere af bonde……. og egen indtjening.

Så endnu en gang 1000 tak til jer.