Forside Fora Privatøkonomi Forældelse af gæld Forældelse af gæld

#205910
test

metalis,
vi kan vist også finde en enkelt tråd hvor du har givet et forkert svar.

fakta er at det ud fra det oplyste hverken er muligt at svare på om forældelse er indtruffet eller afbrudt. Hvilke jeg heller ikke gør jeg tillader mig bare at udtrykke tiltro til at nordea har jurister der nok kender reglerne og gør hvad de kan for at forhindre det.

det er følgende spørgsmål
“Det jeg ville have svar paa er om min gæld nu er foraeldet skulle Nordea opsoge mig og bede om betaling?”
der gør at jeg skriver at nordea ikke behøver at opsøge for at afbryde forældelsen. Hvilket Metalis jeg da håber vi også er eninge i.

Jeg håber bestemt ikke vi er uenig at spørgere udmærket er klar over at denne har en gæld og at en persons påstand om f.eks. ikke at have modtaget et brev ikke altid bliver taget til følge. Derfor er persone (påståede) ukendskab til en evt. fodgesage IKKE ensbetydende med at en sådan ikke har retsvirkning. Der er faktisk igen fornyligt faldet en dom i højesteret om dette tema.

Yderlige har vi slet ikke diskuteret muligheden for at nordea har rejst sagen ved englesk ret. også der har man begrebet ” udeblivelsesdom”. jeg kender ikke ret meget til engelsk ret med ved at noget af deres “kontrakt ret” i forbindelse med interpriser er meget anderledes ind i DK og tyskland

så derfor metalis mener jeg det er et ganske korrekt råd at spørgeren burde taget at få en så relativ lille gæld som 30.000 bragt ud af verden ved at betale den istedet at foretaget alle mulige kumspring som ikke at oplyse adresse ændring for at slippe for den.

At du så mener det er moralsk forkerte og juridisk forkert at opfordre folk til at betale en så relativ besked gæld som de erkender at ha stiftet må så stå for din regning.

Dit råd med at møde op i en nordea filial i DK og lyve vil jeg så lade stå helt for sig.