#205882
test

“Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse”

Fha_uk ved udmærket godt at det er en ubetalt gæld. Hvordan indlæget kan være andet ind en anderkendelse af denne forpligtigtels har jeg vanskeligt ved at se.

At denne erkendelse af gældsforpligigelse så er give i et anonymt forum er for mig at se en teknikalitet.

Det gør det kun moralsk mere proplematisk at gælde er at en størrelse der gør at den med et hug burde kunne bringes ud af verden.

og uanset hvormange gange Metais du mener at en jurisk forpligtigelse er lig med den moralsk lige så mange gange tillader jeg mig at være uening.

så privat foretningnsdriven har jeg oplevet at kunder snyder sig fra betaling af så beløb, beløb som de jo rent juridsk kan løbe fra da jeg jo ikke kan føre en fodge sag for 200 kr. Så er de så kunder i deres moralske ret til at snyde mig? hvis det er din moral Metalis kan du beholde den for dig selv!