#205872
Anonym

Da hun skylder sin mor 700 tkr. er det kun en arv der OVERSTIGER dette beløb der rent faktisk vil blive udbetalt når moderen dør. Men drøft dette med en advokat, det hører IKKE hjemme her.

Når hun ikke betaler på gælden, vil hun i længden ikke kunne vedblive med at fratrække sine renteudgifter, så det er en god ide, at få ændret forskudsregistreringen så en større restskat kan undgås. De renter som kreditorerne indberetter indtil de fuldstændig stopper med den automatiske renteberegning, vil så i stedet blot udløse en overskydende skat.

Efter en løselig skatteberegning uden rentefradrag og et rådighedsbeløb som det der accepteres i en gældssanering, vil hun i bedste fald kunne afse omkring 8 tkr. månedlig til betaling af sine kreditorer eller til betaling i en evt. gældssanering, eller et mindre beløb, hvis den oplyste husleje er + forbrug.

Da alene renten på den samlede gæld løber op i 10 tkr. månedlig, ved en rente på 5% p.a. vil hun IKKE kunne forrente og slet ikke tilbagebetale den samlede gæld på 2,4 mill. Er gælden til moderen uden rente, vil det tage mindst 7 år at tilbagebetale denne.

Så hvis der ikke skal tages særlige hensyn til moderen, er en gældssanering klart at foretrække, da denne over 5 år giver en løsninger vedrørende den samlede gæld, mens det vil tage mindst 7 år blot at betale gælden til moderens tilbage, og til den tid, vil der stadig være en gæld på 1,7 mill. + påløben uforældet rente til de øvrige kreditorer.

På denne side kan enhver give dig råd – også dem der savner forudsætningerne herfor – så mit råd er, gå til advokat og få ham til at hjælpe jer videre.