#205868
Anonym

I fortsættelse af det forrige svar kan jeg oplyse, at den altafgørende betingelse for at indlede en gældssaneringssag er, at ansøgers økonomiske forhold er afklarede. Får man kontanthjælp, syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, er under uddannelse eller leder man efter lejlighed, fordi den nuværende er opsagt, er de økonomiske forhold uafklarede, og man kan IKKE indlede en gældssanering før man er kommet i arbejde eller den fremtidige husleje kendes.

Gældens alder har også stor betydning, især nyere forbrugsgæld taler imod gældssanering, mens gældens alder ikke tillægges betydning, hvis gælden stammer fra ophør som selvstændig, tvangs-auktion og/eller samlivsophævelse. Forbrugsgælden i det aktuelle tilfælde er dog kun på ca. 100 tkr. og vil derfor muligvis ikke blive tillagt betydning – selv hvis den er nyere.

Hvis jeg var den pågældende, vil jeg især undersøge hvilken konsekvens en evt. gældssanering får for medarbejderlånet hos arbejdsgiver og dermed for ansættelsesforholdet og evt. sørge for, at det lån er fuldt indfriet, INDEN der søges om gældssanering.

Som det ganske rigtigt er oplyst, omfatter en gældssanering ALLE gældsposter på datoen for gældssaneringens indledning og dermed også gælden til mor. Så hvis moderen ikke kan tåle, at få sit tilgodehavende nedsat til den dividende der skal betales i gældssaneringen og modtage denne som årlig udlodning over de 5 år som en gældssanering typisk strækker sig over, er gældssanering alene af denne grund udelukket.

Selv om der intet er oplyst om den pågældendes indkomstforhold, har jeg svært ved at se, at en person med en gæld på 2,4 million, hvoraf 700 tkr. er er til mor, nogensinde vil være i stand til at betale blot gælden til sin mor tilbage. Så ret beset, har moderen allerede tabt hovedparten af sine 700 tkr. og hensynet til hende bør ikke være det der afholder skyldner fra at søge offentlig gældssanering.