#205786
Mr R

Det er fordi at du for kursfordelen tilbage via renten.

Den hurtige forklaring er.

Kursen er 101,447 så de 1,447 kursen er over 100 ville normalt blive udbetalt til dig ved lånets optagelse, hvis du havde optaget et normalt obligationslån.

Men ved flexlån som er et kontantlån, bliver gevinsten i stedet betalt tilbage igennem en tilsvarende lavere rente.

Fordelen og ulempen er at man derved skal betale skat af gevinst eller et eventuelt tab.

I gamle dage da man kunne trække meget mere fra i skat var det en meget større fordel i kotantlån end i dag.

Derfor ser man sjældent kontant lån i andre former end ved flexlån.

Jeg håber det gav mening?