Forside Fora Privatøkonomi SKAT vedrørende eftergivelse af gæld SKAT vedrørende eftergivelse af gæld

#205754
Anonym

I teorien kan fordelen ved en gældseftergivelse i særlige tilfælde skulle beskattet, men kun hvis gældseftergivelsen har været mindre end hvad skyldners økonomiske forhold tilsigter. Du kan læse mere herom på http://www.lov24.dk/a/beskatning-ved-akkord-og-konkurs i kursgevinstlovens §§ 24 og 21 eller i SKATs Juridiske vejledning 2014-1, pkt. C.B.1.5. hvor der også er anført et eksempel.

Men det er meget usandsynligt, at der vil kunne blive tale om beskatning, idet hverken en bank eller et realkreditselskab vil acceptere en akkord, hvor betalingen/dividenden er mindre end hvad skyldner er i stand til at betale og dermed give denne en skattepligtig kursgevinst på gælden.

Så lad være at efterspørge en beskatning af det eftergiende beløb, idet dette næppe vil være aktuelt.