#205684
Anonym

I stedet for at spørge her, hvor du kan risikere at få svar fra personer der absolut intet aner om det de svarer på, kan du bare søge på nettet, hvor du bl.a. vil finde familieadvokatens svar på spørgsmålet om forældelse af gæld under http://www.familieadvokaten.dk/emner/647.html

Som det vil fremgå, forældes gæld i henhold til et gældsbrev efter 10 år, regnet fra forfaldstidspunktet, i dit tilfælde sandsynligvis fra det tidspunkt hvor gælden blev opsagt pga misligholdelse.

Så svarer er, at din gæld IKKE er forældet og først vil være forældet om 7-10 år og at forældelsen vil blive afbrudt ved indbringelse af sagen for fogedretten.