#205542
Anonym

Problemet med denne side og andre spørge-/brevkasser er, at spørgeren aldrig har sikkerhed for, at svarerne har et tilstrækkeligt kendskab til de emner som de skriver om.

Se blot nedenstående uddrag fra et svar fra familieadvokaten.dk, hvorefter der UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må indarbejdes i gældsbrevet, at dette afvikles med det skattefrie beløb som årligt kan gives som skattefrie familiegaver

“Hvis du yder dine børn eller børnebørn rentefri familielån, må du under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet på en sådan måde, at du samtidigt forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfri pengegaver i en årrække. Fx ‘dette lån tilbagebetales i løbet af de næste 5 år med de 100.000 kr. om året, som jeg og barnets anden forældre, dvs. min ægtefælle, afgiftsfrit må forære låneren, idet vi hver især forærer låneren en årlig og afgiftsfri pengegave på 50.000 kr., indtil lånet er færdigbetalt’. En sådan direkte sammenkædning af rentefri familielån og afgiftsfri pengegaver vil uvægerlig udløse gaveafgift på 15% af hele beløbet med fradrag af bundfradragene det første år, da der i denne situation er ydet en gave på hele beløbet allerede ved afgivelsen af gaveløftet.”

Bedstemor skal gå til advokat for at få udformet gældsbrevet, i stedet for at basere det på hvad der oplyses på denne side.