#205490
thsv

Hartin!
Jeg tror ikke at du forstår risikoen ved 2% obligationerne, som jo løber i 10 år endnu.
Stiger renten, vil kursen på disse obligationer falde, men er renten konstant vil kursen stige en smule, da 2% i 5 år er en bedre forretning for investor end 2% i 10 år. Hvis man tror på fremtidige rentestigninger skal man hellere investere penene med kortere tidshorisont og ikke i et papir, hvor kursen påvirkes af renten.