#205472
Anonym

En personskadeerstatning må IKKE blandes sammen med skadelidtes almindelige/øvrige økonomí og må derfor under ingen omstændigheder indsættes på skadelidtes eksisterende løn-, budget-, termins- eller almindelige konti. Sker dette, er pengene ikke længere kreditorbeskyttet, hvilket kan få katastrofale følger hvis skadelidte har eller får kreditorer som han ikke kan betale.

Det tilrådes derfor altid, at personskadeerstatninger indsættes på en ny særskilt konto, som PI forsyner med en påtegning om, at beløbet hidrører fra en personskadeerstatning. På kontoen må der hæves uden begrænsning, men der må kun indsættes andre beløb der også stammer fra en personskade- erstatning. Indsættes der andre beløb, f.eks. fra løn-, budget- eller andre konti, er kreditor-beskyttelsen gået fløjten. Købes der bil eller hus for erstatningen, vil de pågældende aktiver også være kreditorbeskyttede, forudsat at det kan bevises at købesummen/udbetalingen hidrører fra en personskadeerstatning. Købes der hus, skal det tinglyses på ejendommen, at denne er erhvervet for en personskadeerstatning.